Slovak Czech English German Polish

Máj

Nedeľa, 11. mája 2003

Hospodinove zámery sú večné.

Register to read more...

Pondelok, 12. mája 2003

Poskytol mi priestor, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil.

Register to read more...

Utorok, 13. mája 2003

Hospodine, ty si ma preskúmal a poznáš ma. Ty vieš o mne, či si sadám, či vstávam, aj môj zámer vopred poznáš.

Register to read more...

Streda, 14. mája 2003

Nech sa naše srdcia naklonia k Nemu, aby sme chodili po všetkých Jeho cestách.

Register to read more...

Štvrtok, 15. mája 2003

Prv ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem.

Register to read more...

Piatok, 16. mája 2003

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu!

Register to read more...

Sobota, 17. mája 2003

Nechcete chodiť radšej v bázni pred naším Bohom, ako byť potupovaní našimi pohanskými nepriateľmi?

Register to read more...

Nedeľa, 18. mája 2003

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.

Register to read more...

Pondelok, 19. mája 2003

Pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Register to read more...

Utorok, 20. mája 2003

Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži prieť sa so mnou?

Register to read more...

KALENDÁR