Slovak Czech English German Polish

Máj

Streda, 21. mája 2003

Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo on ti dáva silu.

Register to read more...

Štvrtok, 22. mája 2003

Bázeň pred Hospodinom je jeho (Siona) pokladom.

Register to read more...

Piatok, 23. mája 2003

Nech niet medzi vami koreňa, plodiaceho jed a horkosť!

Register to read more...

Sobota, 24. mája 2003

Beda mi, som stratený lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí.

Register to read more...

Nedeľa, 25. mája 2003

Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.

Register to read more...

Pondelok, 26. mája 2003

Výrok Hospodina, Pána: K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.

Register to read more...

Utorok, 27. mája 2003

Ty si v práve, Hospodine, keď sa ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s Tebou o práve.

Register to read more...

Streda, 28. mája 2003

Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa.

Register to read more...

Štvrtok, 29. mája 2003

Útrapy môjho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí!

Register to read more...

Piatok, 30. mája 2003

Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia.

Register to read more...

KALENDÁR