Slovak Czech English German Polish

Jún

Nedeľa, 01. júna 2003

Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. júna 2003

Pondelok, 02. júna 2003

V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. júna 2003

Utorok, 03. júna 2003

Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám.

Čítať ďalej: Utorok, 03. júna 2003

Streda, 04. júna 2003

Boh vykúpil moju dušu od cesty do jamy a môj život môže vidieť svetlo.

Čítať ďalej: Streda, 04. júna 2003

Štvrtok, 05. júna 2003

Vtedy riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov!

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. júna 2003

Piatok, 06. júna 2003

Ustanovil si človeka za vládcu nad dielom svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy.

Čítať ďalej: Piatok, 06. júna 2003

Sobota, 07. júna 2003

Tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo!

Čítať ďalej: Sobota, 07. júna 2003

Nedeľa, 08. júna 2003

Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. júna 2003

Pondelok, 09. júna 2003

Miluj cudzinca ako seba samého.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. júna 2003

Utorok, 10. júna 2003

Hospodine, chválim ťa, lebo si ma zachránil.

Čítať ďalej: Utorok, 10. júna 2003