Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. júna 2003

Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom. Keď však príde radca... Každý zamestnávateľ získavajúci pracovníkov im predkladá všetky výhody a prednosti práce v jeho podniku. Pán Ježiš pripravujúci svojich učeníkov do práce v zvestovaní evanjelia naopak hovorí o prekážkach, o nenávisti sveta pre Jeho meno, o prenasledovaní i mučeníctve, s ktorým musia rátať. Nájdu učeníci dosť odvahy a sily dať sa na takú nebezpečnú prácu? Veľkou posilou im bude príklad Pána Ježiša: “Ak vás svet nenávidí, vedzte, že Mňa skôr nenávidel...” Keď sa Pán Ježiš obetoval, prečo by aj oni nemali brať na seba aspoň časť utrpenia pre Neho? Veď nebudú sami. Pôjde s nimi neviditeľný Radca, podľa iných prekladov Obhajca, Utešiteľ, Spomocník, Príhovorca. Apoštoli naozaj v moci Ducha svätého rozniesli zvesť o spasení v Kristovi do celého vtedy známeho sveta, svoju zvesť aj spečatili mučeníctvom. – – Pán Ježiš nikomu nesľuboval blahobyt, povedal: “Na svete máte súženie, ale dúfajte, Ja som premohol svet” (16,33). To platí pre cirkev všetkých čias. Buďme aj my svedkami Kristovými a rátajme v dôsledku toho aj s nepriateľstvom sveta. V zmysle vyznania Dr. M. Luthera v evanjelickej hymne aj my verme a vyznávajme: “Môžu zničiť všetok rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom, náš poklad nie je v tom, nebesá nám zostanú!”