Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. júna 2003

Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám. Čo najviac bráni jednote kresťanov. Písmo sväté nás často a rozličným spôsobom vyzýva, nabáda, povzbudzuje k životu v jednomyseľnosti, láske a spoločenstve Ducha. Dnešný text ukazuje, že tomu najviac bráni v našom kresťanskom živote hašterivosť, ctižiadostivosť, hľadanie osobného prospechu. Každý z nás viac alebo menej “trpí na tieto neduhy”. Máme ich hlboko vkorenené vo svojich povahách a spôsoboch. Ako sa dostať z toho? Apoštol hovorí, čoho sa máme vystríhať: “Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadostivosti. Radšej iných v pokore pokladajte za hodnejších od seba a nehľadajte každý len svoj prospech.” Teda, miesto toho, čo prekáža jednomyseľnosti, láske, spoločenstvu Ducha, radšej robiť to, čo ho buduje. Jednoducho je nám potrebné popasovať sa s naším sebectvom. So sebou samými. So spôsobom nášho správania sa k iným ľuďom. S motívmi, pre ktoré sme ochotní niečo urobiť pre spoločné dobro._x000D_ Pane Ježiši, pomôž nám denne Tvojím Duchom umŕtvovať toho starého - hriešneho Adama v nás, aby zjavným bol všetkým v našom živote ten nový Adam - podobný Tebe. Amen.