Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. júna 2003

Boh vykúpil moju dušu od cesty do jamy a môj život môže vidieť svetlo. Kresťan rozmýšľa ako Kristus. Božie slovo nás vyzýva “zmýšľať ako Kristus.” Kristus, ktorý: – vzdal sa svojej hodnosti = nezakladal si na tom, kto On je, čo znamená; – vzal na seba podobu služobníka = svoj život zasvätil službe druhým ľuďom; – stal sa podobný ľuďom = prispôsobil sa ľuďom, avšak okrem hriechu; – ponížil sa = správal sa ako jeden z nich, nepovyšoval sa nad nich; – bol poslušný až do smrti = poslúchal Boha, svojho nebeského Otca, Jeho vôľu plnil až do konca svojho zemského života. – – Takéto myslenie a z toho plynúci každodenný život aj nás (ako Pána Ježiša) vyvýši v očiach iných. Aj nám urobí meno lepšie od iných. Dá nám úctu a vážnosť a oslávi nášho nebeského Otca._x000D_ Pane Ježiši, naše myšlienky nie sú ako Tvoje. Naše životné cesty sú veľmi odlišné od Tvojich. Premeň naše myslenie a konanie mocou Tvojho Ducha. Aby sme sa ti zo dňa na deň viac podobali. Amen.