Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. júna 2003

Vtedy riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov! Boh nám dáva silu žiť v tomto svete ako bezvadným Božím deťom. V živote kresťana je dôležitá vytrvalosť vo viere. Človek sa rýchlo nadchne pre niečo. Rýchlo sa zapáli aj ohňom viery. No potom neraz pre rozličné okolnosti a vplyvy ochabne. Ježiš nám to ukázal v podobenstve o štvorakej pôde a zrne. Pán Boh chce od každého kresťana, aby “sme boli bez úhony a úprimní, bezvadné dietky Božie uprostred tohoto prevráteného a skazeného pokolenia”. Z vlastnej sily to nedokážeme. Avšak Boh je Ten, ktorý pôsobí v nás, aby sme “aj chceli, aj robili nad svoju dobrú vôľu”. Preto nás napomína, aby sme boli poslušní Bohu. Zachovávali slovo života. Bez reptania a bez pochybovania robili všetko, čo hovorí Boh. I dnes.