Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. júna 2003

Tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo! Smeti a Ježiš Kristus. Zaujímavé by bolo sledovať, čo všetko vyhadzujeme do smetí. Teda, čo považujeme za smeti. V kontajneroch sa nájdu zbytky jedla, nepotrebné šatstvo, obuv, papiere, sklo, nábytok... Niektorí ľudia ako smeti vylučujú alebo priam vyhadzujú zo svojho života vieru v Boha a Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Pavel hovorí o veľkom prehodnotení všetkých vecí vo svojom živote v súvise s Pánom Ježišom. Kedysi boli mu iné veci ziskom. Teraz Kristus. Kedysi iné pokladal za vzácne. Teraz známosť o Kristovi Ježišovi, svojom Pánovi. Teraz všetko ostatné je “smetím” v jeho očiach v porovnaní s Pánom Ježišom. Lebo len On mu dáva spravodlivosť Božiu, aby dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. Čo znamená všetko na tomto svete pre nás v porovnaní s Pánom Ježišom Kristom? – – Vyznávajme aj my: