Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. júna 2003

Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. Milovať Pána Ježiša = zachovávať Jeho slová. Často sa vystatujeme, chválime svojou vierou. Akí sme zbožní. Obrátení. Znovuzrodení. Akú lásku máme k Pánovi Ježišovi. Či je to skutočne tak, stačí vidieť z toho, ako žijeme. Pán Ježiš hovorí: “Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slová... Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová”. – – Veľa Ježišových slov poznáme. Poniektorí dokážeme odrecitovať celé state Písma spamäti. Pán Ježiš chce, aby sme zachovávali Jeho slová. Život podľa Jeho slova je svedectvom, že Pána Ježiša milujeme. Preto nám dáva svojho Ducha, aby nás učil všetkému a pripomínal nám všetko, čo nám Pán Ježiš hovoril. Nebuďme silní v slovách o viere a láske k Pánovi Ježišovi. Dokazujme ich zachovávaním všetkých Ježišových slov. “Podľa toho poznajú všetci, že ste v pravde Jeho učeníci” (Ján 8,31).