Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. júna 2003

Predsa sa ma len budeš báť, prijmeš napomenutie. Naša otčina je v nebi. Čo nás môže ohroziť, ak stratíme duchovný program, vzťah k Pánovi Ježišovi a túžbu po večnom živote? Môže sa nám stať, že opustením duchovného programu upadneme do telesnosti. Tá ma veľa negatívnych a degradujúcich podôb. Už apoštol odhalil niektorých súčasníkov ako nositeľov telesnosti, ktorí celý svoj záujem odovzdali pôžitkárstvu, jedeniu, pitiu, hoveniu tela bez akýchkoľvek zábran. Takýchto zhýralcov Pavel zaraďuje k nepriateľom kríža Kristovho. Už vtedy časť populácie stratila duchovný cieľ. Vrhla sa do pohanskej náruživosti s tragickými následkami. – – A čo dnes? Sme otrasení pohľadom na notorických alkoholikov, narkomanov, gamblerov, sexuálnych maniakov a iných deviantov, ktorí bez ohľadu na morálnu zodpovednosť zneužívajú darovaný čas a stávajú sa deformovanou atrapou, bez známky ľudskej dôstojnosti a osobnej hrdosti. Apoštol výstražne napomína zbaviť sa tohoto hrubého pohanstva s uvedomením si, že naša otčina je v nebesiach. A tak kresťan má odovzdať srdce i samého seba Tomu, ktorý je hore a nie tomu, čo je na zemi.