Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. júna 2003

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem! Premýšľajte a robte. V rímskokatolíckom Taliansku sa mnoho storočí udržala okolo dvadsaťtisícová skupina protestantov – valdénskych. Táto kresťanská komunita je úžasne aktívna a kultúrne, vzdelanostne, sociálne obohacuje spoločenský život celej krajiny. Je temer neuveriteľné, ako títo zaujímaví kresťania s nevšednou horlivosťou budujú školy na všetkých úrovniach, sociálne ústavy, nemocnice, strediská kultúry. S akou zanietenosťou sa starajú o duchovné i hmotné povznesenie obyvateľstva tejto krajiny. Hoci ich je len hŕstka, s nevšednou aktivitou riešia aj najpálčivejšie problémy štátu a získali si rešpekt, uznanie i podporu najvyšších predstaviteľov štátnej správy. Mnohé projekty v Taliansku sa realizujú podľa ich odborných plánov. Hľa, to je povzbudivý pohľad na konkrétnu protestantskú skupinu aktívnych kresťanov súčasnosti, ktorí nielenže premýšľajú o všetkom, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté a chválitebné, ale s odvahou a s Božou pomocou aj uskutočňujú konkrétne kroky k zmierneniu biedy, utrpenia a k rozšíreniu radosti, spokojnosti a ľudského šťastia. Každý jeden sa pokladá za dôležitého pracovníka a žije v presvedčení osobnej užitočnosti, ktorou ho poveril sám nebeský Pán. Aktivizujme sa aj my. Vtedy sa určite vyjasní obloha cirkevného i spoločenského života a oteplí sa prostredie v ktorom žijeme.