Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. júna 2003

Tí, ktorí milujú Hospodina, sú ako slnko vychádzajúce vo svojej sile. Láskavé slová dokážu robiť s blížnymi zázraky, nám i blížnym prinášajú požehnanie. Kniha Prísloví často hovorí o ústach, o moci jazyka, o slovách. Slová budujú, slová rúcajú. Slová liečia, slová zraňujú. Slová povzbudzujú, slová deptajú. – – Nerozvážne slovo môže roznietiť hnev, kruté slovo môže zničiť život. Človeka, ktorý má surové, oplzlé, vulgárne či primitívne reči, nemá rád ani človek, ani Boh. Ústa bezbožných ukrývajú násilie, zastierajú surovosť. Kto má bláznivé pery, padne. – – My, ľudia, sa radi obklopujeme priateľskými ľuďmi, ktorí majú naporúdzi láskavé slová. Slovo povedané v pravý čas môže zmierniť stres, láskavé slovo môže požehnať a uzdraviť. Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu a zdravím pre kosti (Príslovia 16,24). – – Dnes máme pred sebou nový deň. Zamerajme sa na svoje vyjadrovanie a pokúsme sa púšťať z našich úst slová, láskavé, povzbudzujúce. Ak sme v tom slabí, zavolajme si na pomoc Pána Ježiša a potom budeme mať aj radosť z odpovede svojich úst. Krista reprezentujeme všetkým, čo povieme. Pán Ježiš, hoci sa nahneval, nikdy nebol vulgárny, surový. On neponižoval. Ak budeme známi ako šťastní ľudia, ktorí majú pre každého úsmev a láskavé slovo, bude to česť pre nášho Pána. Budeme žiariť ako slnko, ktoré má v sebe silu a je príjemné pre každého.