Slovak Czech English German Polish

Utorok, 17. júna 2003

Poznáš, že ja som Hospodin, v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho. Kladný vzťah k peniazom ťa zotročí. Ak sú peniaze tvojím najvyšším cieľom, ak na ne neustále myslíš, zistíš, že je to sila, ktorá ťa zotročí a spôsobí ti mnoho bolestí. Pozrime sa na bohatého mládenca. Odišiel a zostal smutný. (Lukáš 18,23). Moc peňazí bola silnejšia. A čo colník Matúš? Nebyť Pána Ježiša, ktorý Ho od toho oslobodil a ukázal mu iné hodnoty, bol by zle dopadol. Ananiáš a Zafíra na to doplatili životom. Chceli si niečo nechať pre seba, pretože klamali Boha, zomreli (Skutky 5). Biblia nás na viacerých miestach vyzýva, aby sme sa nedali ovládnuť silou peňazí, lebo nás to zotročí. Agúr, pisateľ 30.kapitoly Prísloví prosí Boha a túži po tom, aby mu Boh nedal ani bohatstvo, ani chudobu, aby to nebolo príčinou na vzdialenie sa od Neho. – – Ako to vyzerá s tvojím postojom k peniazom. Používaš ich múdro? Čo to znamená? Ak ich máš, vieš rozdávať priehrštím tam, kde ich potrebujú, kde je núdza? Kto dá, dostane! V niečom inom. Dobročinný človek bude bohato nasýtený a kto občerství, bude občerstvený. – – Ak je v tvojej domácnosti núdza o peniaze a takýchto domácností je v našej spoločnosti čím ďalej, tým viacej, nezúfaj, Boh sa postará. Prenechaj túto réžiu aj Bohu. Ja som to už veľakrát zakúsila. V Bohu sa nesklame ten, čo dúfa v Neho.