Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. júna 2003

Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí a prevracia reči spravodlivých. Trpezlivý je bohatý v rozumnosti, ale prchký stupňuje bláznovstvo. Pri tomto veršíku mi napadol príbeh o istom roľníkovi, ktorý si svedomito obrobil svoje políčko, dobre ho pooral a starostlivo obsial. Po niekoľkých týždňoch s údivom zistil, že obilie vyrastá veľmi pomaly. Pochytila ho náramná zlosť, lebo u suseda sa už zelenalo mladé obilie. Zo dňa na deň bol netrpezlivejší. Nakoniec prišiel na bláznivú myšlienku: Čo ak je zem príliš ťažká, treba obiliu nejako pomôcť. Rozbehol sa na pole a rozhodol sa jemne popodvihovať byľky obilia, aby ich tak dostal vyššie nad zem. Nesmierne sa pritom napracoval, ale keď skončil, bol si istý, že táto práca mu prinesie úspech a konečne aj dobrú úrodu. Po ceste domov stretol suseda a rozprával mu, ako pomohol svojmu obiliu rásť do výšky. S veľkou zvedavosťou sa teda obaja pobrali naspäť na pole a už zďaleka videli, ako všetko obilie bolo zvädnuté. Tento príbeh pochádza pravdepodobne z Číny, lebo aj dnes, ak tam hovoria o bláznivom a netrpezlivom človeku, pripomenú si tohto hospodára. Skús si teraz spomenúť, koľko bláznivých nápadov dokáže mať človek práve kvôli svojej netrpezlivosti. V príbehu na to doplatilo obilie. Koľkokrát však pre netrpezlivosť trpia druhí, nevinní ľudia. Mysli aj dnes v modlitbe na to, aby Ťa Pán Boh uchránil od všetkej netrpezlivosti a daroval Ti pokojnú myseľ.