Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. júna 2003

Syn môj, daj mi svoje srdce, a nech si tvoje oči obľúbia moje cesty! Byť bohatý a slávny ešte neznamená byť spokojný. Herečky, speváci, športovci majú mnoho peňazí a slávu i popularitu na každom kroku a aj napriek tomu sú nešťastní, nespokojní, dezorientovaní, frustrovaní. Siahajú k drogám, aby odblokovali svoj stres, napätie. Po krátkej sláve, ktorá po každom výkone klesne a odbúraní stresu, prichádza bolesť srdca a ubitie ducha až na dno. Nie je to život výslnia a spokojnosti, ale nepokoja a tmy. Peniaze a sláva nikomu nepriniesli radosť. A ak, tak krátkodobú. Za slávu a peniaze si nekúpiš pokoj. Život tých, ktorí majú slávu a peniaze, nie je taký ružový, ako by sa zdalo. Nikdy nie sú spokojní s tým, čo majú. Nespokojnosť robí bohatého chudobným. – – Človek spokojný s málom pokojnejšie spáva, nemusí sa strachovať o svoje bohatstvo. Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom, ako veľký poklad a s ním nepokoj. Spokojnosť robí chudobného bohatým. Spokojnosť a šťastie pochádza z iného prameňa, ako sú bohatstvo a sláva. Apoštol Pavel napísal, aby sme neboli “namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo”, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie a aby sme robili dobré, boli bohatí na dobré skutky, štedrí, vedeli sa podeliť, a tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosiahli skutočný život (1.Timoteovi 6, 17 -18). Byť bohatý na preukazovanú lásku, to je skutočné bohatstvo. K tomuto bohatstvu učme a veďme aj naše deti a vnúčatá. Tieto cesty životného šťastia im ponúknime a budú šťastní, ich tvár rozjasnená. Kto má Krista, je bohatý na radosť a to je viac ako meniaca sa sláva. Toto bohatstvo prináša trvalú spokojnosť a obšťastní aj iných.