Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. júna 2003

Môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa! Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. Pozrime sa na Jonáša “holuba”. Hospodin mu dal poverenie, kázať proti Ninive. Ale Jonáš si ide vlastnou cestou. Možno mal pocit, že úloha, ktorú dostal, je v rozpore s jeho povahou. Pravdepodobne bol bojazlivý. Holub je symbolom Potešiteľa a Príhovorcu, Ducha Svätého. Teraz má Holub odísť na chúlostivú cestu a na jej konci urobiť niečo, na čo nemal prirodzené predpoklady: kázať proti ľuďom. Jonáš sa chce vymaniť spod Božieho vplyvu, odísť z Jeho služby. Chcel vziať uzdu svojho života z Božích rúk do svojich vlastných. Aj to urobil. Utiekol za vlastným cieľom, vlastnými myšlienkami, ale nebol šťastný. Vtedy prežil najväčšiu tmu a nepokoj. Vtedy sa mu najhoršie viedlo. – – Jonášovo rozhodnutie ukazuje, že človek, ktorý je už dlho veriacim a ktorého Boh už použil vo svojej službe, môže vybočiť na úplne neobvyklé cesty. Nikomu nepomôže, že kedysi bol celkom blízko k Pánovi. V Jonášovi – ako v zrkadle – vidíme samých seba. Nie sme aj my na úteku? Nevymanili sme sa spod Božieho plánu a usmerňovania? Nevzali sme opraty svojho života do vlastných rúk? Nakoniec Jonáš predsa vykoná to, čím ho Boh poveril, pretože Boh riadi krok človeka. A je to naozaj úžasné, že Boh má všetko pod kontrolou. Že každú situáciu použije na oslávenie sa a pre naše dobro. Zmeny v našom živote podľa Božej vôle môžu byť pre nás ťažké, ale sú zmysluplné, pretože ich riadi milujúci Otec, ktorý chce každé dieťa spasiť, podľa svojich úmyslov. Aj teba.