Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. júna 2003

Vy sami ste videli, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe. Viete si predstaviť, ako by bolo na svete krásne a príjemne, keby si ľudia vždy iba žičili? Každý každému? Keby nebolo závisti, sporov, intríg a nenávisti? To by bol raj na zemi!!! Zároveň si uvedomíme realitu a povieme: Na tomto svete sa takého stavu nedočkáme. Záleží len od nás, čomu dáme vo svojom živote prednosť – či láske, ktorá búra múry závisti, sporov, intríg, nenávisti, alebo si bez lásky vytvoríme tieto múry, ktoré nás postupne budú ničiť. Sme povolaní k vytváraniu takéhoto života už tu na zemi. Alebo si myslíme, že to nie je možné? Nerezignujme. Nie sme na to sami. Aby sme to mohli uskutočňovať, dostali sme zasľúbenie, Svätého Ducha, ktorý je prítomný vo svojej cirkvi a Jeho veriacich a chce nám v tom pomáhať. Nemáme k dispozícii iba svoju vlastnú silu, ale Božiu silu a s ňou môžeme podnikať vznešené ciele, dávať Krista svetu v mene tej lepšej stránky, ktorú dáva nenápadne do popredia 17. kapitola Prísloví. Šírme pokoj. Buďme žičliví. Neklamme. Nevysmievajme sa. Neškriepme sa. Odpúšťajme. Roznášajme a rozdávajme lásku. Tento raj na zemi závisí aj od nášho konania.