Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. júna 2003

Budeš ozdobnou korunou v ruke Hospodinovej a kráľovským diadémom na dlani svojho Boha. Sláva a pád. Čo je potrebné ku tomu, aby sme sa stali “ozdobnou korunou v ruke Hospodinovej a kráľovským diadémom na dlani svojho Boha?” Je vôbec reálne, aby sa mne, nepatrnému drobnému človeku, ktorého okrem Pána Boha sotva kto pozná, dostalo takejto slávy? Či ja, obyčajný, nič neznamenajúci atóm môžem zaujať miesto na Božej dlani, sťa by som bol kráľovským diadémom? Znie to neuveriteľne, ale je to skutočne možné! Cesta ku večnej sláve je vydláždená pokorou, poníženosťou a poslušnosťou voči Pánu Bohu. Aj Pán Ježiš “vzal na seba podobu služobníka... ponížil sa a bol poslušný do smrti... preto Ho Boh nadmieru povýšil” (Filipským 2,7-9). Aj pre nás je určená do večnej slávy práve táto cesta! “Bože, buď milostivý, mne hriešnemu! (Lukáš 18,13). Pravdaže jestvuje aj druhá cesta: cesta pýchy, povyšovania sa a bezbožnosti. Isté však je, že pre každého človeka platí: “Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora.”