Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. júna 2003

Hospodinov anjel táborí vôkol bohabojných a vyslobodí ich. Život a smrť. Pán Ježiš nám jasne a zrozumiteľne vysvetlil, že každý človek má pred sebou dve možnosti, dve cesty: Cestu úzku, ktorá vedie do života večného a cestu širokú, ktorá vedie do zahynutia (Matúš 7,13-14). Cesta úzka je cestou nasledovania Ježiša Krista. Je to život prežitý v poslušnosti Božiemu slovu. Cesta široká je cestou života bez Boha, bez rešpektovania Jeho Slova, jeho vôle. Každý človek sa musí rozhodnúť pre jednu z týchto ciest. V duchu povedaného sa človek stáva kováčom svojho vlastného šťastia. “Kto zachováva prikázanie, zachová si život, zomrie však, kto nedbá na svoje cesty” (Príslovia 19,16). Ten prv spomenutý si zachová život (bytie!) a ten posledne spomenutý zomrie naveky (Večné zahynutie!). – Čo čaká teba?