Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. júna 2003

Hospodin sám kráča pred tebou. On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach! Dúfaj v Hospodina. Bez ohľadu na to, či človek kráča cestou úzkou (život s Bohom), alebo cestou širokou (život bez viery v Boha), nevyhne sa rôznym nepríjemným problémom, ťažkostiam, sklamaniam, zármutku a žiaľu. Loďka nášho života je často zmietaná a mnohokrát sa dostávame do podobnej situácie ako učeníci počas búrky na mori, keď loďka, v ktorej sedeli, praskala vo švíkoch a vlny prikrývali loď. Vtedy učeníci mali pocit, že zahynú (Matúš 8,23-27). – – Je vynikajúce, ak loď (a to aj naša osobná loďka!) má kotvu. Nuž a tou kotvou na našej loďke je viera, naša nádej a dúfanie v Hospodina. Ona nedovolí loďke nášho života stroskotať, prevrátiť sa! Nech by sa stalo v našom osobnom živote, v živote našej spoločnosti, ba aj vo svete, čokoľvek, neboj sa! “Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže!” (Príslovia 20,22b).