Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. júna 2003

Hospodin je s tebou, nemal si v ničom nedostatku. Cesta rozumnosti. Aká je to cesta? Je to cesta, ktorou Hospodin vedie v Neho veriacich. “Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie...” (Žalm 23). On, ten nebeský Pastier kráča pred svojimi ovečkami, medzi ktorými sú však aj také, ktoré sa nenechajú viesť, ktoré nechcú rešpektovať Jeho vôľu, Jeho vedenie. Odbiehajú, strácajú sa, neuvedomujúc si nebezpečenstvo, ktoré je v Písme vyjadrené slovami: “Diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral; vzoprite sa mu...” (2.Petra 5,8-9). Inými slovami povedané: “Človek, čo zblúdil z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych” (Príslovia 21,16). Či si uvedomuješ, aké nebezpečenstvo ti hrozí?!