Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. júna 2003

Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. Nezodpovedný život. Človeka, ktorý zblúdil z cesty rozumnosti, charakterizuje nezodpovedný život. Nezodpovedný spôsob jeho života sa prejavuje v jeho vzťahu k Pánu Bohu, k blížnym, ako aj ku sebe samému. Takýto človek Pána Boha neberie vážne, nepotrebuje Ho, sám chce byť Bohom. Miesto lásky, porozumenia, pomoci a súcitenia s blížnymi je to sebaláska a samoľúbosť. Miesto vážneho chápania a skúmania zmyslu života, si takýto človek osvojuje a žije podľa okrídleného hesla: Jedzme, pime, lebo zajtra pomrieme! Večná a svoju aktuálnosť nikdy nestrácajúca pravda slova Božieho o takto žijúcom človeku znie nasledovne: “Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara” (Príslovia 23,24). Ozaj, akou je tvoja životná filozofia? Ku akému životu ťa vedie?