Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. júna 2003

Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu,... lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody. Svieca bezbožných zhasne. Ľudí, ktorí žijú nezodpovedne pred Pánom Bohom i ľuďmi, je okolo nás viac ako dosť. Neprajeme si však, aby náš vzťah k nim charakterizoval Kainov postoj vyjadrený slovami: “Či som ja strážcom svojho brata?” (1.Mojžišova 4,9). Nám leží na srdci údel každého človeka, teda aj toho, ktorý t.č. žije bez Boha. Chceme sa pričiniť o záchranu každého človeka pre večnosť, a to aj napriek tomu, že sami máme dosť trápenia a problémov a našich síl je málo. My však vieme, kto našu silu obnoví, kto nás novou silou obdarí. Je ním Pán Ježiš, ktorý aj nás osobne chce obdariť a vystrojiť do života takou silou, mocou a múdrosťou, aby sme z hĺbky svojej duše spolu s apoštolom Pavlom vyznať mohli: “Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje” (Filipským 4,13). Áno v Kristu môžem a aj chcem byť spoluzáchrancom svojho blížneho pre večnosť, lebo viem: “Zlý nemá budúcnosti, svieca bezbožných zhasne” (Príslovia 24,20).