Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. júna 2003

Ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu. Všetko je už hotové. Ku čomu? Ku tvojmu vstupu do kráľovstva Božieho, ktoré sa začalo príchodom Pána Ježiša Krista a v dokonalej plnosti bude zavŕšené na konci sveta (Matúš 13,39). – – Nuž a vtedy s tými, ktorí sa z milosti Božej do kráľovstva Božieho dostanú, “Boh bude s nimi, zotrie im každú slzu z očú a smrti už viac nebude, ani smútku, ani plaču, ani bolesti už nebude...” (Zjavenie Jána 21,4). Hľa, toto všetko je aj pre teba pripravené. Pán ťa pozýva do svojho kráľovstva. Prijmeš Jeho láskavé a milostiplné pozvanie? Dáš do súladu svoj život s Božou vôľou? Alebo, či sa azda začneš vyhovárať, že teraz, práve teraz ešte nemôžeš prijať pozvanie Božie pre mnohé povinnosti, ktoré sú ti momentálne dôležitejšie ako kráľovstvo Božie?! Neodkladaj! “Dnes, keď počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia...” (Židom 3,15). Radšej príjmi, prijmite Pánovo pozvanie: “Poďte, už je všetko hotové!” (Lukáš 14,7). – –