Slovak Czech English German Polish

Jún

Nedeľa, 01. júna 2003

Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom.

Register to read more...

Pondelok, 02. júna 2003

V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou.

Register to read more...

Utorok, 03. júna 2003

Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám.

Register to read more...

Streda, 04. júna 2003

Boh vykúpil moju dušu od cesty do jamy a môj život môže vidieť svetlo.

Register to read more...

Štvrtok, 05. júna 2003

Vtedy riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov!

Register to read more...

Piatok, 06. júna 2003

Ustanovil si človeka za vládcu nad dielom svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy.

Register to read more...

Sobota, 07. júna 2003

Tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo!

Register to read more...

Nedeľa, 08. júna 2003

Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne.

Register to read more...

Pondelok, 09. júna 2003

Miluj cudzinca ako seba samého.

Register to read more...

Utorok, 10. júna 2003

Hospodine, chválim ťa, lebo si ma zachránil.

Register to read more...

KALENDÁR