Slovak Czech English German Polish

Jún

Streda, 11. júna 2003

Predsa sa ma len budeš báť, prijmeš napomenutie.

Register to read more...

Štvrtok, 12. júna 2003

Keď Tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti.

Register to read more...

Piatok, 13. júna 2003

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!

Register to read more...

Sobota, 14. júna 2003

Chvejte sa a nehrešte.

Register to read more...

Nedeľa, 15. júna 2003

Obráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo, a očakávaj stále na svojho Boha!

Register to read more...

Pondelok, 16. júna 2003

Tí, ktorí milujú Hospodina, sú ako slnko vychádzajúce vo svojej sile.

Register to read more...

Utorok, 17. júna 2003

Poznáš, že ja som Hospodin, v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho.

Register to read more...

Streda, 18. júna 2003

Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí a prevracia reči spravodlivých.

Register to read more...

Štvrtok, 19. júna 2003

Syn môj, daj mi svoje srdce, a nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!

Register to read more...

Piatok, 20. júna 2003

Môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa!

Register to read more...

KALENDÁR