Slovak Czech English German Polish

Júl

Utorok, 01. júla 2003

Na čo by som mal čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe.

Register to read more...

Streda, 02. júla 2003

Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

Register to read more...

Štvrtok, 03. júla 2003

Takto vraví Hospodin Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel.

Register to read more...

Piatok, 04. júla 2003

Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne.

Register to read more...

Sobota, 05. júla 2003

Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu.

Register to read more...

Nedeľa, 06. júla 2003

Navráť sa, Hospodine! Dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom!

Register to read more...

Pondelok, 07. júla 2003

Urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou.

Register to read more...

Utorok, 08. júla 2003

Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno.

Register to read more...

Streda, 09. júla 2003

Hospodin mocností rozhodol: kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti?

Register to read more...

Štvrtok, 10. júla 2003

S Bohom budeme udatní.

Register to read more...

KALENDÁR