Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. júla 2003

Na čo by som mal čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe. Do akej miery si odolný(á) voči pokúšaniu? Zamyslel(a) si sa už niekedy nad touto otázkou? Kde je tvoja hranica pokiaľ pokušeniam úspešne odolávaš a odkiaľ im už podľahneš? Odpoveď na tieto a podobné otázky je jednoduchá. Tá pomyslená hranica u každého je v jeho vlastnej žiadostivosti, v jeho vlastnom “ja”. Ak dovolíme, aby náš život ovládala naša vlastná žiadosť, tak tá nás potom zachvacuje a zvádza na mnohé zlé veci. Ale ak sa pevne pridŕžame Kristových zasľúbení a načúvame Jeho slovu, tak zvíťazíme nad svojou vlastnou žiadosťou, ktorá nás za každú cenu chce voviesť do hriechu a hriech podľa Božieho slova v nás pôsobí smrť. Ak sa preto budeme pridŕžať celým svojím životom nášho Spasiteľa a nedovolíme vlastným žiadostiam, aby s nami manipulovali, tak potom raz príjmeme veniec života, ktorý zasľúbil Pán tým, čo Ho milujú. A som presvedčený o tom, že to je omnoho príjemnejšia odmena ako smrť.