Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. júla 2003

Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky. Spisovateľka Nora Baráthová napísala jednu scénku pre mládež, ktorej dala názov: Samaritáni sú na vymretie. Keď som si prečítal tieto slová, tak v duchu som si položil otázku: Je to s nami kresťanmi naozaj také zlé? Sme kresťanmi iba na oko? Iba v nedeľu v kostole? Žiaľ realita býva častokrát krutá, a my si neraz musíme pokorne priznať, že sme naozaj iba nedeľnými kresťanmi, pasívnymi poslucháčmi Božieho slova, pre ktoré nemáme otvorené svoje srdce, aby semeno tohto slova mohlo vpadnúť do úrodnej pôdy. A tak neraz o Samaritánoch medzi kresťanmi sa nedá hovoriť, pretože sú na vymretie. Čo s tým? Ak sme si pozorne prečítali náš text, tak ten nám dáva na túto otázku odpoveď. Zahľaďme sa do Božieho slova, do dokonalého zákona slobody a ono nám ukáže, čo máme robiť. Zároveň aj vytrvajme v tomto slove a nebuďme zábudlivými poslucháčmi, aby ohrozený druh Samaritánov skutočne nevymrel.