Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. júla 2003

Takto vraví Hospodin Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel. Zvykli sme si už skoro každého človeka nejakým spôsobom zaškatuľkovať. Podľa toho, do akej škatuľky sme človeka zaradili, tak sa k nemu aj správame. Dotyčnému je potom veľmi ťažko nás presvedčiť o tom, že tam, kde sme ho zaradili, vôbec nepatrí. Niekedy mu ani na to nedáme príležitosť, aby nás mohol presvedčiť o tom, že náš úsudok o ňom nie je správny. Neraz si musíme priznať, že zabúdame na slová: “Milovať budeš blížneho ako seba samého.” Častokrát potom len tí, ktorí sú u nás vyvolenejší, tí sú našimi blížnymi. No to sme potom vonkoncom nepochopili Ježišov model, kto je môj blížny. Božie slovo nám hovorí, že ak uprednostňujeme niekoho, páchame hriech. Varujme sa podobného správania, lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo.