Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. júla 2003

Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne. Poznám veľa ľudí, ktorí o sebe hovoria, ako sú hlboko veriaci. Ale, kde v tomto tvrdení nastala chyba? Keď svoju vieru majú dokázať v skutkoch lásky, tak ich odrazu niet, ako keby sa za nimi zľahla zem. No poznám aj druhý extrém, ktorý v obetavosti si ide nohy dolámať, ale o svojom duchovnom raste vo viere nechce ani počuť. Viera a skutky, skutky a viera. Čo s tým? Ako to dať dokopy? Je možný nejaký kompromis? Apoštol Jakub na príklade Abraháma demonštruje, že viera a skutky musia vzájomne spolupracovať a nie sa navzájom vylučovať. Je vôbec možná takáto spolupráca? Samozrejme, že áno. Môžeme dokonca povedať, že je priam nutná, pretože jedným zo spôsobov, ako sa môžem osvedčiť vo viere je, keď prinášam ovocie dobrých skutkov. Ak si uvedomím, že svoje spasenie nemôžem zakladať ani na viere, ani na skutkoch, tak dvere pre spoluprácu viery a skutkov sú otvorené. Iba vtedy sa dokážem ako pravý nasledovník Ježiša Krista.