Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. júla 2003

Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu. Niekedy si v tom zhone života ani neuvedomujeme pravdivosť týchto slov, pokiaľ nás niekto neurazil, alebo sa nás niečo bytostne nedotklo, čo povedal o nás sused alebo... I keď jazyk je malý úd, za to dokáže podpáliť veľkú horu. Nie vždy si uvedomujeme toto nebezpečenstvo, ako rýchlo a účinne môžeme svojimi rečami niekomu ublížiť. No Pán Boh nám nedal jazyk k tomu, aby sme si ním navzájom ubližovali, ale aby sme ho ako Božie stvorenia oslavovali a jeden druhému si navzájom slúžili. Postavme si preto stráž k svojím ústam, lebo to, čo vypovieme, sa už ťažko vracia späť. Zoberme napomenutie apoštola Jakuba vážne a slová z knihy Prísloví nech sú pre nás pozitívnou motiváciou, ako s týmto údom zaobchádzať: “Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. Pravdivé pery obstoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu” (Príslovia 12,18.19).