Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. júla 2003

Urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou. Usilujme o múdrosť zhora. Každý z nás by bol rád, keby bol označený za múdreho človeka. Kritériá, ktorými sú hodnotení ľudia v dnešnom svete ako múdri, sú však veľmi rozdielne. Niekde sa považuje za múdreho človek, ktorý už niečo dokázal, inde je to niekto, kto má na všetko svoj názor. Múdrosť teda môže byť rozličná. Je však aj múdrosť “zhora”, teda múdrosť, ktorá má svoj základ v Božej múdrosti. A o tejto je reč aj v našom texte. Mohli by sme ju označiť aj ako múdrosť založenú na poznaní pravdy Božieho slova. Nuž o takúto múdrosť založenú na poznaní pravdy Božieho slova by sme mali bojovať pre každý deň svojho života. Aj ten dnešný deň môže byť naplnený múdrosťou zhora, ale tiež môže byť naplnený tým, čo je pozemské, zmyslové a démonské. Ako sa teda dostať ku tej múdrosti, ktorá je čistá, pokojamilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva dobrého ovocia, nestranná a bez pokrytectva? Nuž tak, že vezmeme za slovo svojho Pána, Ježiša Krista a budeme si túto prosiť v Jeho mene od nášho nebeského Otca. Presne v zmysle slov: “za čokoľvek by ste prosili môjho Otca v mojom mene, dá vám.” Totiž aj pre dnešný deň potrebujeme tú múdrosť “zhora”.