Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. júla 2003

Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno. Poddajme sa Bohu – odporujme diablovi. Možno pri pozornejšom čítaní tejto časti listu Jakuba sa nám zdá, že je toho na nás trochu veľa, čo je od nás požadované. Je však možné, že pre dnešný deň je to práve niečo z toho, o čom je tu reč, čo sa má objaviť pri nás, aby sme sa dokázali ako Božie deti, ktoré žijú podľa Božieho slova. Možno nemáme dnes urobiť nejaký kompromis vo vzťahu ku tomuto svetu, možno máme v sebe premôcť nejakú hriešnu túžbu a tak sa vzoprieť diablovi. Možno je to deň pre naše priblíženie sa Pánu Bohu, alebo azda aj deň pre naše očistenie sa od istého hriechu. Možno je to deň, keď sa máme vyhnúť ohováraniu a klebeteniu, alebo sa nemáme stať sudcami niekoho z nášho okolia. Je toho v tomto texte naozaj dosť, čo by sa malo objaviť v živote kresťana. A nemalo by to byť len jedno, ale všetko. Pozor ale na skutočnosť, že dokázať žiť aj podľa týchto zásad nie je v našich silách, a preto je na začiatku textu zdôraznená nevyhnutnosť modlitby. Vyprosujme si na každý deň silu ku tomu, aby sme mohli konať takéto jasné skutky viery v našom každodennom konaní. Nie je to jednoduché, ale s pomocou nášho Spomocníka, ktorý nám bol poslaný – Ducha Svätého, to je aj v tvojom živote možné!