Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. júla 2003

Hospodin mocností rozhodol: kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti? Nezabudnime – ak Pán Boh bude chcieť. Bol som na návšteve u svojich známych. Bolo tam viac ľudí. Jeden z prítomných veľmi ohnivo vykladal o tom, aké má plány do budúcnosti vo svojej firme, čo všetko musí urobiť a je presvedčený, že vzhľadom ku doterajším skúsenostiam a výsledkom by sa mu to malo podariť. Poväčšine upriamoval pozornosť len a len na svoje schopnosti. Sedel tam aj jeden starší pán, ktorý pozorne počúval. Keď mladý muž skončil, zavolal si ho ku sebe a len veľmi potichu mu povedal: To všetko budeš môcť urobiť, ak to bude Pán Boh chcieť! Mladý muž sa iba pousmial a starkému povedal: A kto by mi v tom mohol zabrániť. Tragédia tejto udalosti a rozhovoru spočívala v tom, že cestou domov tento mladý ambiciózny muž havaroval a utrpel také poranenia, že zostal pripútaný na invalidný vozík a už nikdy nemohol uskutočniť svoje plány. Myslíš si, že to bolo preto, že nepočítal s Pánom Bohom vo svojich plánoch? Zrejme to je pravda. Božia zachraňujúca láska musela tvrdo zastaviť človeka. Nezabudni preto aj pre dnešný svoj deň povedať: Ak Pán bude chcieť a budeme živí, vykonáme to, či ono! Je dobré vedieť, že nie sme Pánmi svojho života, ale len správcami Božieho daru, ktorý sa volá – tvoj život! Nezabudni na to!