Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. júla 2003

S Bohom budeme udatní. Učme sa múdro užívať majetok. Možno si pri čítaní týchto slov niekto aj povzdychne: No keby som bol tým boháčom, tak by sa ma to asi týkalo. Takto to zrejme je písané pre niekoho iného, ale určite nie pre mňa. Samozrejme, že materiálne bohatstvo je veľkým nebezpečenstvom. Ale slová o bohatstve tu nie sú len pre boháčov. Sú pre nás všetkých. Môžeš totiž aj dnes stretnúť niekoho, kto určite má menej ako ty a kto ťa bude prosiť o pomoc. Možno ho odmietnuť, ale tiež je možné podať pomocnú ruku. Asi nebude najlepšie, keď sa pri pohľade na žobráka odvrátime, alebo prejdeme na druhú stranu. Pán Ježiš sa pri žobrajúcich zastavoval a podával im pomocnú ruku. My si hovoríme kresťania, a teda máme vo svojom mene skryté meno nášho Pána. Nebolo by od veci, keby sme sa naučili prežiť každý deň tak, aby aspoň niekto sa stal predmetom našej pomoci. Nie pre dobrý skutok, ale preto, lebo sme Kristovi nasledovníci a konáme skutky svojho Majstra. Alebo si myslíme, že na takéto konanie sú určení iní. Nie je to pravda. Možno naozaj aj dnes si pozvaný k tomu, aby si niekomu, kto potrebuje tvoju pomoc, naozaj pomohol. Si dosť bohatý na to, aby si mohol zo svojho bohatstva udeliť niekomu, kto to potrebuje. Len otvor oči a uvidíš!