Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. júla 2003

Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli. Vytrvajme napriek všetkému. Počas jednej dovolenky som trávil svoje dni voľna pri jednej vodnej nádrži. Bolo tam viac takých ľudí, ktorí prišli rybárčiť. Bolo obdivuhodné, s akou trpezlivosťou nahadzovali svoje udice a čakali, kým sa im podarí nejaký lepší úlovok. Boli síce aj takí, ktorí strácali trpezlivosť, boli však aj takí, ktorí za svoju trpezlivosť a čakanie boli odmenení veľmi pekným úlovkom. Odmena ich neminula. Trpezlivosť je aj pre veriaceho človeka veľmi dôležitá vlastnosť. Čítal som príbeh o žene-matke, ktorá sa celý svoj život modlila za syna – až do svojej smrti. Ešte aj deň pred jej pohrebom bol tento syn opitý. Cez pohreb však aj k nemu prehovoril Pán Boh a mladý muž sa nad rakvou svojej matky obrátil a zanechal starý spôsob svojho života. Matka sa v tejto časnosti vypočutia svojej modlitby nedožila, ale jej trpezlivosť bola odmenená a určite sa stretne so svojím synom v nebi a budú sa môcť spolu radovať. Prečo? Lebo bola vytrvalá a trpezlivá vo svojich prosbách. Nechýba ti práve trpezlivosť? Skús o ňu prosiť aj v tento deň!