Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. júla 2003

Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami. Blahoslavený si, ak nájdeš svoj život v Bohu. Pán Ježiš Kristus, ako náš Pán a Spasiteľ má nárok na to, aby nás učil vo všetkom, čo je nám potrebné k pravému životu. Učí nás aj dnes, skrze svoje blahoslavenstvá. Učí nás niečomu, čo je iné, ako uznáva a učí svet. Vo svete sa presadzuje dravosť, bohatstvo, sila, krása tela, úspech, sláva a mohli by sme ešte dlho pokračovať. Ježišov návod na blahoslavený život je iný. Úplne odlišný. Nemá nič spoločné s preferenciami a prednosťami sveta. Je to ťažké pre mnohých pochopiť a prijať. A nikdy to nepochopíš a neprijmeš ani ty, ak nebudeš chápať Ježiša Krista v Jeho poslaní a diele, ktoré pre Tvoju záchranu vo svete vykonal. Ak sa spojíš so svetom, tak budeš uznávať hodnoty sveta a postavíš sa proti Bohu a Ježišovi. Ak sa spojíš s Ježišom Kristom a prijmeš Jeho hodnoty, obohatí to tvoj život, nepostavíš sa proti svetu, len pochopíš jeho prázdnotu a biedu aj so všetkými vymoženosťami, ktoré ti dáva. A budeš ďakovať Bohu, že si bol hodný Jeho pozornosti, záujmu a oslovenia. A budeš blahoslavený. Pochopíš, v čom je cena života. Že so svetom strácaš všetko, a len s Bohom môžeš získať to stratené.