Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. júla 2003

Veľký je Hospodin, hoden všetkej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Hodnota tvojho života je v strážení poslania, ktoré Ti dal Boh. Všetko na svete má od Boha určené svoje poslanie. Hodnota všetkého je v tom, keď toto určenie Bohom si zachová, keď sa mu nespreneverí, a tým Boha nezradí a nezaprie tak i seba. Na soli a svetle Boh skrze učenie Ježiša Krista ukazuje aj hodnotu nášho života. Každý sme ju od Boha prijali, ale po páde prvých ľudí sme ju všetci stratili. A teraz Boh skrze Ježiša Krista, hľadá zostatky na svete. A tých, ktorí sa dali nájsť, upozorňuje, v čom je ich hodnota a čo je aj ich poslanie. Keď nás Boh našiel svojou milosťou a my sme prijali jeho lásku, už musíme byť iní. Musíme byť svetlom pre svet a jeho soľou. Dokážeme si vôbec uvedomiť svoju zodpovednosť? Dokážeme prijať tú svoju jedinečnosť a splniť to, čo od nás Boh čaká? Ak máme mať v očiach Božích hodnotu, musíme sa o to snažiť. Sami sme slabí, ale s pomocou Božou, v moci Jeho darov Ducha dokážeme sa ujať aj tohto nad ľudské sily siahajúceho poslania. Byť niekým je ťažké, ľahšie je byť nikým. My máme byť svetlom a soľou. Prečo? Lebo svet a každý človek tieto hodnoty potrebuje, ak má byť niekým.