Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. júla 2003

Snažne zachovávajte prikázanie, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po jeho cestách. Vo svete sa všetko mení, Božie dielo v ňom stále platí. Príchodom Ježiša Krista do sveta, ktorý nám priniesol od Boha milosť, odpustenie a nekonečnú lásku, sa všetko zmenilo. Keď to niektorí začínali chápať, mysleli si, že prestal aj zákon Boží. No keď Boh prijme kajúceho hriešnika na milosť, to neznamená, že sa ruší Boží zákon. – – Niekto v každej krajine má právo odsúdenému udeliť milosť, buď prezident, kráľ a pod. No, keď odsúdený prijme milosť, to neznamená, že prestáva platiť zákon pre neho i pre ostatných. Zákon platí, len on mal tú jedinečnú možnosť, že okúsil dar milosti. A tak je to aj s nami pred Bohom. Boží nárok na nás, skrze Jeho zákon platí. Platí pre všetkých, ale žiaľ, že len niektorí pochopia a príjmu veľkú Božiu lásku a v Ježišovi Kristovi poznajú dar nekonečnej milosti. A kto to zažil, je šťastný a nekonečne rád. Je vďačný Bohu, že On sám nám v Ježišovi Kristovi umožnil žiť pod zákonom, pred ktorým by sme nemali možnosť záchrany. Každý, kto prijíma Bohom ponúkanú milosť, raduje sa z toho.