Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. júla 2003

Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo. Hriech je v nás. Boh je nám pripravený pomôcť. Koľkokrát sme sa hnevali sami na seba, že sme robili, reagovali, hovorili tak, ako to nebolo v danej situácii náležité a potrebné. Hriech je skutočne v nás. “Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem” (Rímskym 7,18-20). vyznáva aj za nás apoštol Pavel. To sa vzťahuje na naše slová, skutky, ale aj na našu zmyselnosť. Zachovať čistý vzťah k človeku, a niekedy hlavne k druhému pohlaviu, je veľmi ťažké. Veď sa to nevzťahuje len na vykonaný skutok, ale aj na naše myšlienky. A keď sa sami nedokážeme ovládať, prosme o pomoc Boha. On je na pomoc pre každého z nás osobne pripravený. Ponúka nám ju. Využime túto ponuku, lebo inak zahynieme vo svojom hriechu. Keď sme slabí my, s Ním budeme silní. Silní pre čistý život v myšlienkach i v skutkoch a dosť silní aj na pokoru a pokánie za to, v čom sme boli slabí v minulosti a v čom sme klesali a hrešili. Aby sme si toto uvedomili, Pán Ježiš Kristus ide až po tú hranicu, že nám hovorí pravdivé slová o tom, že je lepšie niečoho sa vzdať zo svojho časného tela, čo nás zvádza k hriechu, a čo nemáme síl ovládnuť, ak sa pritom zachráni pre večnosť naša duša.