Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. júla 2003

Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe? Stretnutie s Ježišom Kristom vždy znamená pre človeka div záchrany. Niektoré stretnutia s iným človekom na nás zanechajú hlboký dojem. Niekedy sme po stretnutí sklamaní, lebo nesplnilo naše očakávania. Stretnutie s Ježišom Kristom pre každého človeka vždy je výnimočné, neopakovateľné, a pre človeka sa stáva v pravom zmysle slova divom. Ale len vtedy, keď Ježiša Krista poznáme, ako Božieho Syna, nášho jediného Pána a Spasiteľa. Keď Ježiš Kristus prišiel ráno k brehu jazera, pri ktorom boli sklamaní rybári z celonočného neúspešného lovenia rýb, tak bolo pre nich určitým upokojením počúvať kazateľa, ktorý hovoril presvedčivo a pravdivo z ich lode. Zostali však zarazení, keď sa začínal miešať do ich remesla a života a žiadal spustiť siete. Toto je najťažšie prekonať každému človeku, ktorého oslovil Ježiš Kristus. Prečo sa ten Kristus mieša do môjho života. O nič také som Ho nežiadal. Chcem žiť podľa seba a svojich predstáv. A naviac sa nám zdá, že sa do našej profesie, alebo života Ježiš Kristus ani nerozumie. Treba však prekonať svoje zábrany a pýchu. Keby to nebol urobil Šimon, nikdy by z neho nebol Peter. Keď sa Kristus zamieša do tvojho života, keď ťa chce osloviť, po stretnutí s Ním budeš iný. Prežiješ skutočný div. Nebudeš len jeho pozorovateľom, svedkom, zmena sa odohrá na tebe, ty budeš po Kristovom zásahu do tvojho života, divom pre svoje okolie. Treba len dovoliť Kristovi, aby mal možnosť dotknúť sa nás svojou milosťou, láskou a záchranou. Potom sa aj spoznáš. Poznáš svoj hriech. Poznáš svoju nehodnosť. Budeš sa za to hanbiť, ale Kristus sa ťa nevzdá. Neodíde od teba, aj keby si si to v pokore a v poznaní svojej nehodnosti prial. Bude s tebou. Zmení ťa. A ty sa staneš jeho svedkom. Budeš meniť iných. Toto je div rastu Božieho kráľovstva v našom svete. Len v tom začiatku nemôžeš od Krista utekať, musím mu umožniť, aby pri tebe vykonal dielo záchrany. A to ťa potom zmení a prežiješ div znovuzrodenia a života v Božej blízkosti lásky a milosti. – – Začali sme týždeň Božím povolávaním ľudí k sebe, skrze Ježiša Krista, a tým ho aj končíme. Lebo to je hlavný zámer a cieľ Boží pri nás, aby sme aj my boli všetci Jeho. Každý z nás.