Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. júla 2003

Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť. Život v pravde. Výklady kázne nášho Pána na hore pokračujú aj v tomto novom týždni. Našim školákom a študentom pokračujú letné prázdniny. Možno mnohí z nás dospelých majú práve v tomto čase dovolenku. Vytúžený čas oddychu a odpočinku nielen pre študentov, ale aj nás dospelých. Je celkom pravdepodobné, že nejeden z nás práve v tomto novom týždni, či už aj dnes bude musieť riešiť nové úlohy, zložitý problém, či zaujať jednoznačné stanovisko. V tejto oblasti žiadne prázdniny a voľno neexistuje. Prázdniny nie sú ani v tomto čítaní. Môže nám pomôcť slovo Pána Ježiša o tom, že naša reč má byť jasná a zrozumiteľná. Áno – áno. Nie – nie. Čo je nad to alebo okolo toho, je od zlého. Pravdu máme ľuďom hovoriť hneď, nie až po prísahe. To je cieľ, aby každé naše slovo, ktoré naše ústa vyslovia, malo svoju cenu, váhu i hodnotu. Ježišovo áno bolo vždy áno, Jeho nie bolo vždy nie. Nič medzi tým. Žiadne kľučkovanie. Nijaký kompromis. On vždy pravdu hovoril, lebo bol, je a Pravdou zostane (Ján 14,6). Aj Jeho Nie bolo vždy skutočné a pravdivé. On sám povedal: “Učte sa odo mňa” (Matúš 11,29). V tejto Jeho škole chceme byť aj cez prázdniny. Malý školák v jednom reklamnom spote hovorí – musím sa veľa, veľa učiť. My dospelí dodávame – tak musíme aj my a to predovšetkým od nášho Pána.