Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. júla 2003

To všetko čaká na teba, že im dáš načas potravu. Otváraš ruku, sýtia sa dobrotami. Dokonalosť našej lásky. Kapitola vrcholí slovom nášho Pána Ježiša – “buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.” Túžba po takej dokonalosti v láske je v našom živote správnou túžbou. Mať správnu motiváciu pre naše zemské putovanie, je veľmi dôležité. To je stály sprievodca kresťanského života. Stále príťažlivá túžba milovať a odpúšťať. Tak, ako Otec. Tak, ako jeho Syn. S pomocou Ducha Svätého sa môžeme všetkým tým požiadavkám približovať. Tým požiadavkám, ktoré sú nad to všetko, čo je v našich ľudských silách. Lutherova myšlienka je pomerne známou: “To, čo som zobral do svojich vlastných rúk, to som stratil; to, čo som vložil do Božích rúk, to mi zostalo.” Veľa sme už stratili. Oveľa viac nám však môže zostať, keď sa dáme poučiť (1.Korintským 13,13). Svoj život viery, lásky, nádeje možno aj dnes vložiť do Božích rúk. Pri dnešnom rannom stíšení. Svoju veľkú nedokonalosť a slabosť. Prosiť o nový prídel, novú dávku lásky aj pre dnešný deň. Moliére údajne povedal: “Zo všetkého, čo je večné, láska je najkrajšia.” Dajme sa povzbudiť aj týmito peknými myšlienkami – milovať priateľov je prirodzené, milovať nepriateľov je Kristovské. Odplácať zlým za dobré je diabolské, dobrým za dobré ľudské, dobrým za zlé je kresťanské.