Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. júla 2003

Blahoslavený ľud, ktorého Bohom je Hospodin! Premýšľaj a ďakuj. V dnešnom kázňovom texte, v jeho závere, sa vyskytuje slovo ajhľa. Pán Ježiš Kristus povedal: “Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.” Slovko ajhľa je v Biblii veľmi časté a zároveň aj tak trochu nenápadné, a predsa dôležité. Za ním nasleduje vždy to, čo by nemalo ujsť našej pozornosti, čo by sme nemali prehliadnuť. Niečo také, čo je hodné nášho bližšieho povšimnutia i hlbšieho skúmania. Aby sme sa na to sústredili a neprehliadli – náš Pán je s nami po všetky dni. To znamená, že aj dnes. V deň sviatočný. Aj zajtra, v deň všedný, keď pôjdem opäť do práce. Tak, ako to čítame v jednom žalme: “Obkľučuješ ma zôkol-vôkol, svoju dlaň kladieš na mňa. Predivná mi je táto vedomosť a privysoká, nedosiahnem ju” (139,5.6). Pôjdem dnes do zborového spoločenstva a budem ďakovať za všetko – za prvú polovicu prázdnin, za dovolenku, za šťastný návrat domov, za svojich blízkych... (1.Tesalonickým 5,18). V chráme budem dnes vzývať a oslavovať Božie meno za všetky Jeho dobrodenia (Žalm 103,1.2). Budem ďakovať aj za to, že na dovolenku sa môžem ešte len pripravovať. Do zoznamu potrebných vecí pre chvíle oddychu si určite napíšem – Tesnou bránou. V jednom starobylom chráme je tento nápis: Premýšľaj a ďakuj! V tom svojom tak dnes určite urobím. Poďakujem aj za to dôležité posolstvo, ktoré nasleduje po tom nenápadnom ajhľa a budem aj ďalej premýšľať, čo to prakticky pre život môj i život mojej rodiny znamená.