Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. júla 2003

Šesť dní budeš pracovať a na siedmy deň budeš odpočívať. O mamone. Človek dnes žije uprostred samých technických vymožeností. Sme obklopení všetkým, čo si len oko zažiada. Možno si neraz povieme, že dnes je oveľa ťažšie odolať pokušeniam, než v minulosti. Možno nám napadne, že je takmer nemožné zostať slobodným od všetkého hmotného. Pokušeniu mať stále viac a viac sú však vystavení ľudia každej doby. Keby tomu tak nebolo, nemohli by sme dnes čítať Ježišove slová o nebezpečenstve mamony. Ľudia majú od počiatku sveta spoločné črty – alebo svoje srdce nevkladajú do hromadenia majetku, alebo sú ním posadnutí a nemajú nikdy dosť. Nenásytnosť nemá konca. Peniaze sa získavajú sedem dní v týždni, bez akéhokoľvek oddychu. Práve vkladanie srdca do získavania a egoistického hromadenia majetku je veľkou prekážkou na ceste nasledovania Krista. Preto Ho mnohí ľudia radšej ani nenasledujú. Ako je to s nami? Do čoho som vložil/a svoje srdce?