Slovak Czech English German Polish

August

Piatok, 01. augusta 2003

Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.

Register to read more...

Sobota, 02. augusta 2003

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.

Register to read more...

Nedeľa, 03. augusta 2003

Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása.

Register to read more...

Pondelok, 04. augusta 2003

Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa.

Register to read more...

Utorok, 05. augusta 2003

Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému?

Register to read more...

Streda, 06. augusta 2003

Nech je velebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť.

Register to read more...

Štvrtok, 07. augusta 2003

Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky.

Register to read more...

Piatok, 08. augusta 2003

Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov?

Register to read more...

Sobota, 09. augusta 2003

Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies a požehnaj svoj ľud, Izrael.

Register to read more...

Nedeľa, 10. augusta 2003

Ámos odpovedal: Som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu.

Register to read more...

KALENDÁR