Slovak Czech English German Polish

August

Piatok, 01. augusta 2003

Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.

Čítať ďalej: Piatok, 01. augusta 2003

Sobota, 02. augusta 2003

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.

Čítať ďalej: Sobota, 02. augusta 2003

Nedeľa, 03. augusta 2003

Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. augusta 2003

Pondelok, 04. augusta 2003

Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. augusta 2003

Utorok, 05. augusta 2003

Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému?

Čítať ďalej: Utorok, 05. augusta 2003

Streda, 06. augusta 2003

Nech je velebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť.

Čítať ďalej: Streda, 06. augusta 2003

Štvrtok, 07. augusta 2003

Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. augusta 2003

Piatok, 08. augusta 2003

Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov?

Čítať ďalej: Piatok, 08. augusta 2003

Sobota, 09. augusta 2003

Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies a požehnaj svoj ľud, Izrael.

Čítať ďalej: Sobota, 09. augusta 2003

Nedeľa, 10. augusta 2003

Ámos odpovedal: Som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. augusta 2003