Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. augusta 2003

Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému. Milovať Boha a ľudí. Ani jednému dieťaťu nepadne dobre, keď si ho rodič nevšíma; keď si nenájde čas na jeho problémy; keď nestojí o spoločné prežívanie šťastných chvíľ. Ani jednému dieťaťu nepadne dobre, keď od rodiča počuje slová: “Daj mi pokoj, teraz nemám na teba čas!” – – Ani nám dospelým však nie je takéto správanie ľahostajné. Zraňuje nás to a bolí, keď sa pre niekoho staneme len vecou, keď druhému nestojíme ani len za chvíľu pozornosti. – – Popri týchto smutných zážitkoch nás však teší fakt, že nám svoju pozornosť nepretržite venuje náš nebeský Otec. Naše prosby vždy vypočuje, pomôže nám pri hľadaní Pravdy. Jeho dvere sú pre nás vždy otvorené. On je Ten, kto hojí naše zranené vnútro, kto nám dáva novú hodnotu. Vďaka Nemu si uvedomíme, že túto lásku musíme rozdávať svojim blížnym.