Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. augusta 2003

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš. Zlatá stredná cesta? V jednej slovenskej populárnej piesni sa spieva: “Kompromisy, to sú krysy!” V živote si častokrát volíme radšej kompromisy, vyberáme si zlatú strednú cestu. – – V kresťanstve je kompromis veľmi nebezpečný. A my si ho tak radi vyberáme. Zabúdame na to, že Pán Ježiš nás učil len o dvoch možných cestách – o širokej a úzkej. Nemožno veriť, a súčasne neveriť. Nemožno Boha nasledovať a súčasne nenasledovať. Nemožno sedieť na dvoch stoličkách bez toho, aby človek nezažil pád. Kompromis u kresťana spôsobuje, že sa Pánu Bohu vzďaľuje a nenápadne sa dostáva na širokú cestu. – – Úzka cesta nie je bez prekážok, sú na nej mnohé ostré kamene. Úzka cesta je namáhavá, je na nej mnoho nepríjemných zákrut. Aj napriek všetkým životným ťažkostiam si však s vďačnosťou môžeme uvedomiť, že po tej úzkej ceste nekráčame sami. Vedie nás za ruku Ten, ktorý je Cesta, Pravda i Život. Prečo sa teda ešte stále bojíme vložiť svoju ruku do Jeho ruky?