Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. augusta 2003

Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa. Dôležitosť základov. Pán Ježiš prirovnal život človeka k stavbe domu. Každý múdry staviteľ vie, že základy, respektíve podložie, na ktorom buduje svoj dom, nesmie podceniť. Môže postaviť nádherný dom, v ktorom bude všetko dokonalé, ale čo bude mať z toho, ak dom začne klesať, ak mu napr. voda podmyje základy? Všetko jeho úsilie vyjde nazmar. – – Ty a ja potrebujeme pre svoj život pevné podložie – pevnú skalu, o ktorú sa môžeme oprieť. Potrebujeme istotu, že žiadna búrka života, ani vetry nami nezakolíšu. Takúto istotu nám ponúka Pán Ježiš. On povedal, že každý, kto počúva Jeho slová a plní ich, je podobný múdremu mužovi... Nestačí iba počúvať, ale aj plniť = žiť Božie slovo. Muž – blázon je pripodobnený človeku, ktorý počúva Božie slovo, ale neplní ho. Nestačí iba počúvať, azda i nahlas vyslovovať (dnešný text z Izaiáša), pokiaľ Božie slovo neuvedieme do praxe, stále sme bláznami. Skôr či neskôr sa to v živote ukáže, najmä, keď prídu ťažkosti a problémy. Tie nikoho neobídu. Tie sú najlepším testom našich základov. Skúmajme sami seba, akými sme staviteľmi. Ešte nie je neskoro. Aj dnes môžem začať odznova. Dnešný deň môže byť iný ako ten včerajší.